Projekti / 5. listopada 2020.

Odgojno-obrazovni radnici pokazali velik interes za edukaciju u sklopu programa PoMoZi Da

U drugoj fazi projekta Živjeti zdravo/Zdravstveno obrazovanje podelement Mentalno zdravlje provedena je dvodnevna edukacija članova provedbene skupine, stručnjaka Županijskih zavoda za javno zdravstvo koji provode naprednu razinu edukacije.

U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje provodi se osnovna razina edukacije odgojno-obrazovnih djelatnika koja će kontinuirano biti dostupna na platformi MOOC do kraja 2022. godine. Prijave i upute o načinu registracije objavljene su na portalu www.ettaedu.azoo.hr. Nakon prijave, sudionici pristupaju samostalnom individualnom učenju na daljinu, a broj prijavljenih, više od 2000 sudionika za osnovnu razinu edukacije, pokazuje veliki interes odgojno-obrazovnih djelatnika za usavršavanje na projektu. Napredna razina edukacije PoMoZi Da sastoji se od trodnevnih radionica koje se provode na razini županija. Zbog pandemije su održane samo tri edukacije na naprednoj razini, u Zagrebu, Rijeci i Novskoj, a rezultati procesne evaluacije trodnevnih radionica ukazuju na izrazito visoke ocjene. Planirano je više od 25 trodnevnih edukacija u svim županijama Republike Hrvatske. Napredna razina edukacije provodit će se do kraja 2022. godine.