Projekti / 30. rujna 2020.

Agencija i HZJZ dogovorili aktivnosti usavršavanja u sklopu projekta Živjeti zdravo

Na temelju potpisanog Sporazuma o suradnji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Agencije za odgoj i obrazovanje (30. travnja 2020.) pokrenuta je inicijativa o suradnji tih dviju institucija na aktivnijoj provedbi i realizaciji edukacijskih aktivnosti elementa Zdravstvenog obrazovanja u sklopu nacionalnog projekta Živjeti zdravo.

Provedba edukacijskih aktivnosti bila je tema prvoga koordinacijskog sastanka projektnog tima Živjeti zdravo Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo s višim savjetnicima Agencije za odgoj i obrazovanja. Na osnovi ranije uspostavljene dobre suradnje, dogovoreno je koje i kakve će se edukacijske aktivnosti realizirati u suradnji s višim savjetnicima Agencije u razdoblju od 2020. do 2022. godine.

U sklopu Zdravstvenog obrazovanje podelementi su Tjelesno zdravlje, Mentalno zdravlje i Spolno zdravlje i za provedbu edukativnih aktivnosti u pojedinom podelementu zadužen je jedan viši savjetnik.

U podelementu Mentalno zdravlje razvijen je edukativni program PoMoZi Da suradnjom dr. sc. Ljiljane Muslić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i dr. sc. Vesne Ivasović, višom savjetnicom Agencije za odgoj i obrazovanje, te su dogovorene edukacije. U sklopu podelementa Tjelesno zdravlje, u provedbu aktivnosti bit će uključeni dr. sc. Marjan Jerković, viši savjetnik za  tjelesnu i zdravstvenu kulturu i Borjanka Smojver, dipl. ing., viša savjetnica za biologiju i kemiju u podelementu Spolno zdravlje. U sklopu Tjelesnog zdravlja planiraju se edukacije vezane za pravilnu prehranu s dr. sc. Olgicom Martinis, koordinatoricom projektnih aktivnosti iz Agencije za odgoj i obrazovanje.