Najave i izvješća / 30. lipnja 2010.

Stručni skupovi za učitelje biologije o kurikulumu, radu s djecom s posebnim potrebama i kako savladati stres u nastavi

U lipnju mjesecu 2009. održani su stručni skupovi za učitelje biologija osnovnih škola Krapinsko-zagorske, Međimurske, Varaždinske, Karlovačke i Zagrebačke županije te Grada Zagreba s temama  Kurikulumski pristup nastavi biologije: Razvoj temeljnih koncepata zajedničkih biologiji i kemiji, Rad s djecom s posebnim potrebama i Stres u nastavi (i kako ga prevladati).

Predavači su bili prof. dr. sc. Ines Radanović, Jadranka Vučković, prof., Diana Kovač, prof., Gorana Kukić, prof. i Ruža Bule, prof..  U nastavku donosimo materijale sa stručnih skupova.

Voditelj programa: mr. sc. Diana Garašić, viša savjetnica
Telefon: 01/2785120. Telefaks: 01/ 2785 160
E-mail: diana.garasic@azoo.hr