Najave i izvješća / 17. listopada 2013.

Materijali sa stručnog skupa za pripravnike učitelje biologije, Zagreb 2013

Objavljujemo materijale sa stručnog skup za učitelje pripravnike biologije u osnovnim školama više savjetnice Diane Garašić. Stručni skup Stručno metodička priprema za polaganje stručnog ispita održan je 11. listopada 2013. u Zagrebu.