Stručno usavršavanje / 23. prosinca 2010.

Projekt Strategije učenja i poučavanja hrvatskog jezika kao inoga jezika (2011– 2012)

Odsjek za međunarodnu suradnju i Odjel za predškolski odgoj i osnovno školstvo Agencije za odgoj i obrazovanje u sklopu bilateralne suradnje Republike Hrvatske i Republike Austrije, a u suradnji s Uredom austrijske koordinatorice za prosvjetnu suradnju, započeo je projekt stručnog usavršavanja Strategije učenja i poučavanja hrvatskog jezika kao inoga jezika (2011 – 2012)

Svrha Projekta je osigurati stručno usavršavanje za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika, učitelje razredne nastave koji poučavaju učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik, a imaju pravo na školovanje u Republici Hrvatskoj.

S obzirom na to da je riječ o području od strateškog značaja u pripremama odgojno-obrazovnog sustava za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji, pokrovitelji ovog projekta su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH i Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport. 

Za potrebe provedbe programa stručnog usavršavanja angažirani su hrvatski i austrijski stručnjaci u području jezika i poučavanja materinskoga jezika kao inoga jezika u multikulturalnom okružju.

Sudionici Projekta su viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika, učitelji razredne nastave i stručni suradnici osnovnih i srednjih škola (ukupno 30 sudionika).

Tijekom Projekta provodit će se različite aktivnosti: četiri dvodnevna modula, međumodularni projektni zadaci, završna konferencija, izrada materijala za učenje i poučavanje hrvatskog kao inoga jezika.

Glavni rezultati projekta bit će:

a) 30 osposobljenih sudionika

b) izrađeni materijali za učenje i poučavanje hrvatskog kao inog jezika

c) prijedlog daljnjih projekata i/ili programa stručnog usavršavanja.

Dokumenti