Stručno usavršavanje / 4. studenoga 2012.

Materijali sa stručnog skupa Putokazi prema EU u području odgoja i obrazovanja

Stručni skup Putokazi prema EU u području odgoja i obrazovanja, koji je bio posvećen temama razvoja obrazovne politike hrvatskog školstva, korištenja sredstava EU iz pretpristupnog programa IPA i značenju obrazovne politike EU na Hrvatsku kao buduću članicu, održan je od 16. do 18. listopada 2012. godine u Bolu na otoku Braču.

O navedenim temama na skupu su među ostalima predavali Hrvoje Bakić iz Odjela za cjeloživotno učenje i upravljanje EU fondovima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Dinka Bujas iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Tina Šarić, ravnateljica Agencije za mobilnost i programe EU i viši savjetnici za međunarodnu suradnju Agencije za odgoj i obrazovanje Renata Ozorlić Dominić i Boris Vampula. Organizator skupa je Agencija za odgoj i obrazovanje.