Međunarodno sudjelovanje / 16. rujna 2011.

Agencija u Europskoj mreži politika za vođenje škola

euAgencija za odgoj i obrazovanje postala je partner Europske mreže politika za vođenje škola (European Policy Network on School Leadership), projekta koji će na europskoj i nacionalnim razinama dati preporuke i smjernice za unapređenje, pripremu i odabir obrazovanja i stručnog usavršavanja ravnatelja škola.

logo_mU projektu sudjeluje 37 institucija iz 22 europske države, od ministarstava, agencija, sveučilišta i udruga. Provođenje projekta u razdoblju od 2011. do 2014. godine financira Europska komisija s ciljem implementacije zaključaka Vijeća za obrazovanje iz 2007., 2008. i 2009. godine, a u kojima se ističe potreba za unapređenje načina pripreme, odabira, obrazovanja i usavršavanja ravnatelja škola.   

Provedba ovog projekta započela je prvim sastankom koji se održao u Heraklionu na Kreti u Grčkoj 8. i 9. rujna 2011. godine, a Agenciju za odgoj i obrazovanje je predstavljala Sanja Milović, viša savjtnica za međunarodnu suradnju. Pored nje u projektu sudjeluje i Oleg Đaković, viši savjetnik za ravnatelje i predstojnik Podružnice u Rijeci.

Cilj Mreže je osigurati međunarodnu razmjenu i suradnju nositelja obrazovnih politika, profesionalnih udruženja, istraživača, institucija obrazovanja i stručnog usavršavanja te ostalih sudionika uključenih u razvoj obrazovnih politika u području vođenja i upravljanja školama. Mreža treba uvažiti i integrirati sva dosadašnja saznanja i iskustva i na temelju toga donijeti nove preporuke za donošenje odluka i smjernica obrazovne politike na europskoj i nacionalnim razinama. Da bi se to ostvarilo, partnerske institucije sudjelovat će u mnogobrojnim aktivnostima od suradničkog učenja, istraživanja, analiza rezultata istraživanja, razmjeni primjera dobre prakse te donošenju preporuka. Za potrebe projekta i promocije mreže bit će kreirana i internetska stranica na kojoj će rezultati rada mreže biti dostupni svima zainteresiranima. Više o područjima rada i aktivnostima Europske mreže politka za vođenje škola pogledajte u dokumentima.