Međunarodno sudjelovanje / 6. studenoga 2017.

Studijski posjet Učinkovito upravljanje školama, suradnja s lokalnom zajednicom i nacionalnim ustanovama te uključivanje pripadnika manjina u opće i strukovno obrazovanje

medunarodna_mOd 9. do 13. listopada 2017. u Latviji se održavao studijski posjet odgojno-obrazovnim ustanovama i institucijama nadležnima za obrazovanje s ciljem  pružanja uvida kolegama iz država članica EU-a u nacionalne propise i praksu vezanu uz učinkovito upravljanje školama, suradnja s lokalnom zajednicom i nacionalnim ustanovama te uključivanje pripadnika manjina u opće i strukovno obrazovanje. Organizator studijskog posjeta bila je Državna agencija za razvoj obrazovanja Republike Latvije, a sudionici su bili ravnatelji škola, predstavnici državnih i regionalnih tijela nadležnih za stručno usavršavanje te obrazovni stručnjaci i savjetnici iz 11 država članica EU-a (Austrija, Danska, Estonija, Grčka, Hrvatska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Španjolska, Švedska) te Norveške. Predstavnice Republike Hrvatske u studijskom posjetu bile su Andreja Uroić-Landekić, voditeljica Odjela za strukovno obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja te Renata Ozorlić Dominić, viša savjetnica za međunarodnu suradnju Agencije za odgoj i obrazovanje. Tijekom studijskog posjeta sudionici su dobili uvid u inicijative i reformske procese u području općeg i strukovnog obrazovanja koje provodi Republika Latvija, detaljnije informacije o tome što su centri kompetencija te koje uvjete odgojno-obrazovne ustanove moraju zadovoljavati da bi dobile i zadržale status centra kompetencija, a posljednjeg dana programa sudionici su razmijenili informacije o tome kako se u pojedinim državama provodi manjinsko obrazovanje te o izazovima s kojima se obrazovni sustavi susreću uslijed društveno-ekonomskih promjena.

Dokumenti