Međunarodno sudjelovanje / 15. lipnja 2016.

Jačanje kapaciteta ravnatelja u području razvoja karijere odgojno-obrazovnih radnika

Untitled1Untitled2Untitled3

Agencija za odgoj i obrazovanje partner je u međunarodnom projektu u okviru Programa Erasmus + pod nazivom Jačanje kapaciteta ravnatelja u području razvoja karijere odgojno-obrazovnih radnika (eng. Leadership capacity building for career development of educational staff). Glavni cilj projekta je razvijanje kapaciteta ravnatelja i odgojno-obrazovnih radnika za brigu o razvoju karijere. Nositelj projekta je Šola za ravnatelje iz Slovenije. Članice projekta iz Hrvatske su dr. sc. Vesna Ivasović, Alma Rovis Brandić, prof., i mr. sc. Inga Seme Stojnović, više savjetnice u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Projektom je previđena izrada sljedećih intelektualnih ishoda:

  • komparativna studija o sustavima odgoja i obrazovanja u pojedinoj zemlji i u svijetu te razini brige o karijeri odgojno-obrazovnih radnika
  • osmišljavanje kurikuluma za petodnevnu edukaciju iz područja vođenja karijere
  • izrada pedagoških materijala.

Projektom je previđeno da svaka ustanova-partner u projektu odabere desetak odgojno-obrazovnih ustanova koje će sudjelovati u provedbi dijela projektnih aktivnosti. Diseminacija projektnih rezultata odvija se na stručnim skupovima Agencije, člancima u Školskim novinama, obavještavanjem institucija nadležnih za obrazovanje, lokalnih vlasti i dr.