Novosti

28. 3. 2020.

Kako održati obiteljsku ravnotežu i djeci približiti trenutnu situaciju?

Hrvatski Crveni križ pripremio je dva materijala, smjernice i praktične upute na koji je način važno razgovarati s djecom u trenutnim okolnostima te kako organizirati obiteljski život. Cilj izrađenih materijala je umanjiti negativne posljedice epidemije bolesti COVID-19 na psihofizički razvoj djece.

27. 3. 2020.

Kako biti podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa?

Odgojno savjetovalište Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu pripremilo je materijal "Kako biti podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa?" Materijal je nastao na temelju potreba iskazanih od strane brojnih roditelja i skrbnika, a može se naći u nastavku. 

25. 3. 2020.

Obavijest o stručnim ispitima

Za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Agencija za odgoj i obrazovanje neće zaprimati prijave za polaganje stručnih ispita u osnovnim i srednjim školama te predškolskim ustanovama. Molimo djelatnike škola i vrtića da prijave ne šalju ni elektroničkom poštom.

20. 3. 2020.

Obavijest o radu Agencije za odgoj i obrazovanje

Za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Agencija za odgoj i obrazovanje ne radi neposredno sa strankama. Stranke se Agenciji mogu obratiti elektroničkim putem na e-mail adresu agencija@azoo.hr ili putem telefona na broj 01/2785 000.

19. 3. 2020.

Odluka o obustavi izvođenja nastave i uspostavi nastave na daljinu

Vlada Republike Hrvatske donijela je 19, ožujka 2020. godine Odluku o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu. Odluka je dostupna na sljedećoj poveznici Odluka

14. 3. 2020.

Obavijest o stručnim ispitima

Obavijest o stručnim ispitima

Svi stručni ispiti planirani od 16. do 27. ožujka 2020. godine se otkazuju. 

Obavijesti

Stručni ispiti

12. 3. 2020.Obavijest o provedbi stručnih ispita za odgojitelje pred ispitnim povjerenstvom u Rijeci

10. 3. 2020.Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore SŠ u Zagrebu, zimski rok 2020.

10. 3. 2020.Stručni ispiti za pripravike vjeroučitelje SŠ u Đakovu, zimski rok 2020.

9. 3. 2020.Stručni ispiti za pripravnike logopede u predškolskim ustanovama u Zagrebu, više savjetnice V. Brezak – ožujak 2020.

6. 3. 2020.Stručni ispiti za pripravnike informatike/računalstva u Zagrebu, zimski rok 2020.

6. 3. 2020.Stručni ispiti za pripravnike informatike/računalstva u Splitu, zimski rok 2020.

6. 3. 2020.Stručni ispiti za pripravnike informatike/računalstva u Rijeci, zimski rok 2020.

5. 3. 2020.Stručni ispiti za pripravnike knjižničare SŠ u Zagrebu, zimski rok 2020.

4. 3. 2020.Stručni ispiti za pripravnike engleskog jezika SŠ u Osijeku, zimski rok 2020.

4. 3. 2020.Stručni ispiti za pripravnike njemačkoga jezika SŠ u Osijeku, zimski rok 2020.

4. 3. 2020.Stručni ispiti za pripravnike informatike/računalstva u Osijeku, zimski rok 2020.

3. 3. 2020.Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore u predškolskim ustanovama u Splitu - ožujak 2020.

Više stručnih ispita

Izdvajamo