Stručni ispiti / 23. listopada 2019.

Stručni ispiti za pripravnike u predškolskim ustanovama u Splitu i Zadru – studeni 2019.