Stručni ispiti / 16. listopada 2019.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike logopede OŠ u Rijeci, jesenski rok 2019.