Stručni ispiti / 11. rujna 2019.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge u predškolskim ustanovama u Osijeku – rujan 2019.