Stručni ispiti / 17. siječnja 2020.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge osnovnih škola u Splitu, zimski rok 2020.