Stručni ispiti / 28. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike biologije OŠ u Splitu, nastavak proljetnog roka 2020., nastavni sat i usmeni dio