Stručni ispiti / 7. svibnja 2019.

Materijali sa stručnog skupa za pripravnike geografije, Zadar, travanj 2019.

 

Objavljujemo materijale sa stručnog skupa za pripravnike geografije održanog 5. travnju 2019. godine u Zadru.

Obrazac dnevne pripreme (DOC: 53 kb)

Opći dio  (PDF: 3. 05 kb)

Strukturiranje pisana priprema za nastavni sat iz geografije  (PDF: 384 kb)

Pisani rad na stručnom ispitu (PDF: 2. 76 kb)