Stručni ispiti / 20. prosinca 2018.

Materijali sa stručnog skupa Osposobljavanje pripravnika za odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnog ispita iz Informatike/Tehničke kulture, Rijeka 2018.

Objavljujemo materijale sa stručnog skupa Osposobljavanje pripravnika za odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnog ispita iz Informatike/Tehničke kulture održanoga na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci 14. prosinca 2018. godine.

Materijali za pripravnike (ZIP: 3.32 Mb)