Objave / 28. lipnja 2022.

Savjetnici Agencije sudjelovali na seminarima u sklopu Aktivnosti transnacionalne suradnje programa Erasmus+

Viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje mr. sc. Andreja Silić i Davor Černi, prof, u lipnju mjesecu 2022. godine sudjelovali su u Dublinu i Kölnu na stručnim usavršavanjima u sklopu Aktivnosti transnacionalne suradnje programa Erasmus+.

Aktivnosti transnacionalne suradnje (Transnational Cooperation Activities – TCA) predstavljaju suradnju između nacionalnih agencija koje provode program Erasmus+. Radi se o mehanizmu suradnje koji omogućava poboljšanje kvalitete i učinka programa Erasmus+ putem treninga, radionica, konferencija, studijskih posjeta te ostalih aktivnosti umrežavanja. TCA pruža potporu kvaliteti pripreme i provedbe projekata potencijalnim i postojećim korisnicima Programa.

Sudionici Transnacionalne kooperativne aktivnosti za obrazovanje i skrb u ranome djetinjstvu (ECEC) u Dublinu raspravljali su o činjenicama i nužnim koracima koje je potrebno učiniti u daljnjem razdoblju: prioritetima, izazovima i promjenama koje je potrebno napraviti kako bi se u potpunosti omogućilo sudjelovanje svim stručnim voditeljima i zaposlenicima ustanova za Rani odgoj i skrb u Erasmus+ Programima, dajući preporuke nacionalnim i europskim donositeljima politika i odluka. Izvješće

Na stručnom usavršavanju u Kölnu sudionici iz 19 europskih država u sklopu Transnacionalne kooperativne aktivnost u području općeg obrazovanja upoznati su s novinama u Erasmus+ programu, mogućnostima realizacije projektnih prijedloga, osiguranju kvalitete tečajeva dostupnih kroz Erasmus+ program i mogućnostima koje će nuditi nova integrirana platforma. Izvješće