Programi / 31. listopada 2013.

CoE Projekt Putovnica za demokraciju

goo1 CoE Projekt Putovnica za demokraciju je projekt Vijeća Europe za provedbu Povelje odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava „Human Rights and Democracy in Action – Pilot Project on the Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education –Travel Pass to Democracy“. U pilot projektu sudjeluju četiri zemlje: Mađarska, Hrvatska, Crna Gora i Rumunjska. Svrha projekta je pružiti potporu nastavnicima u pripremi učenika za aktivno građanstvo.

Materijali razvijeni tijekom projektnih aktivnosti

Brošura Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava; Uvidi iz Hrvatske, Mađarske, Crne Gore i Rumunjske

Objavljujemo brošuru  napisana u okviru projekta Putovnica u demokraciju: Potpora učiteljima u pripremi učenika za aktivno građanstvo koji su financirali Europska Unija i Vijeće Europe u okviru Programa pilot projekata Ljudska prava i demokracija na djelu.
Imajući u vidu rastuću potrebu za odgojem i obrazovanjem za ljudska prava i demokratsko građanstvo te ključnu ulogu škola u pripremi mladih da „svakodnevno budu dobri građani“,ovim projektom se želi djelovati na odgojno-obrazovne sustave i društva tako da se: podržirazmjena informacija i primjera dobre prakse; jača vidljivost obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava  te osvješćuje važnost uloge svih učitelja u pružanju podrške građanskom odgoju i obrazovanju; pilotira nekoliko modula stručnog usavršavanja učitelja u području odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava; snimi film za promicanje odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava. Projekt je prije svega usmjeren učiteljima i njihovom stručnom usavršavanju, jer se iskreno vjeruje da učitelji koji razviju vještine u području odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava također postaju općenito bolji učitelji, jer su usmjereniji prema učenicima, pristupačniji i zanimljiviji.

Dokumenti

CoE dokumenti