Objave / 19. svibnja 2020.

Preporuke za podučavanje i učenje o holokaustu

Međunarodni saveza za sjećanje na holokaust/International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) krajem 2019. objavio je nove Preporuke za podučavanje i učenje o holokaustu koje su zamijenile dosadašnje Smjernice za poučavanje o holokaustu. Preporuke su rezultat rada skupine od dvadesetak stručnjaka Odbora za obrazovanje IHRA, među kojima je i predstavnica Agencije za odgoj i obrazovanje Loranda Miletić, prof.  

Zahvaljujući Ministarstvu znanosti i obrazovanja Preporuke su prevedene na hrvatski jezik i dostupne su u digitalnom obliku na stranici IHRA poveznica.  

Preporuke su namijenjene za pružanje osnove za donositelje politika, praktičare i nastavnike, koje će im pomoći pri:

  • razvijanju znanja o holokaustu, osiguravajući točnost u razumijevanju i znanju pojedinca te podižući svijest o mogućim posljedicama antisemitizma;
  • kreiranju angažiranih nastavnih okruženja za učenje o holokaustu;
  • promicanju kritičkog i refleksivnog razmišljanja o holokaustu, uključujući sposobnost odbijanja negiranja i iskrivljavanja holokausta;
  • doprinosu u obrazovanju o ljudskim pravima i sprečavanju genocida.

Preporuke za podučavanje i učenje o holokaustu. (PDF: 3. 04 MB)

Prezentaciju o preporukama IHRA (PDF: 1. 41 MB) 

Letak s osnovnim informacijama o IHRA i Preporuke za podučavanje i učenje o holokaustu (PDF:486 KB)

Prezentaciju i letak IHRA-a na hrvatski je prevela Renata Ozorlić Dominić, univ. spec. philol., viša savjetnica za međunarodnu suradnju – prevoditelj