Partneri / 4. prosinca 2019.

Suradnja AZOO-a i Ureda pravobraniteljice za djecu

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać održale su 3. prosinca 2019. radni sastanak na kojem su razgovarale o unaprjeđenju suradnje u području ostvarivanja dječjih prava u odgojno-obrazovnom sustavu.

Iako Agencija u domeni svoga rada svakodnevno radi s odgojno-obrazovnim ustanovama, učeničkim domovima, suorganizira različita događanja i organizira natjecanja i smotre, nije naodmet uvijek iznova poticati razgovor o ostvarivanju dječjih prava i njihovoj participaciji u odgojno-obrazovnom sustavu.

Bila je to i prilika da Helenca Pirnat Dragičević izvijesti ravnateljicu Agencije o rezultatima istraživanja Ureda pravobraniteljice „Participacija djece u sustavu odgoja i obrazovanja.“ Radi što boljega upoznavanja stanja u ostvarivanju participativnih prava djece u sustavu odgoja i obrazovanja, provedena su istraživanja tijekom 2017. i 2018. godine, u suradnji s istraživačkim timom s Odsjeka za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rezultati istraživanja su vidljivi u knjizi Participacija djece u školi.