Natjecanja i smotre / 4. svibnja 2016.

18. državno Natjecanje–izložba LIK 2016. održano u Puli u znaku Mediterana

Lik_2016_10_mU organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna 28. i 29. travnja 2016. godine u Puli je održano Natjecanje–izložba učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna LIK 2016. Natjecalo se trideset i devet učenika osnovnih i srednjih škola u šest kategorija. Likovni radovi najuspješnijih učenika postavljeni su na izložbi u Galeriji Amfiteatar u Puli, otvorenoj 29. travnja 2015. Izložba će biti otvorena do 15. svibnja 2016.

Državno povjerenstvo radilo je u sastavu: Majda Leskovar, prof., Zvjezdana Prohaska, prof., Blaga Petreski, prof., dr. art. Marko Šošić, mr. art. Sonja Vuk, Borislav Božić, prof., Vinka Mortigjija Anušić, akad. slikar grafičar, Denis Sardoz, prof. i Karin Milotić, prof.

Autorica teme ovogodišnjeg Natjecanja bila je Maja Pavin Radaljac, akad. slikar. 

Iz teksta na temu-poticaj Mediteran:

Pojam Mediterana puno je širi od naše jadranske perspektive i da bi ga se moglo „vidjeti“ bilo s geografske, kulturne, sociološke strane, potrebno je promijeniti percepciju i otvoreno pojmiti sve što Mediteran čini središtem, ishodište, sve razlike koje ga spajaju „uvažiti“ jer je ovo područje spojilo nespojivo, i fuzijom svega što ga se dotaklo, stvaralo sebe.

Učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola u nastavnom predmetu Likovna kultura izražavali su svoje ideje u grafičkoj tehnici visokog tiska / karton tisku ili računalnoj grafici. Tema–poticaj Mediteran dopunjena je podtemom Mediteran u meni. Učenici su istraživali likovne/vizualne elemente i ključne pojmove.

Lik_2016.__16_mNa državnoj su razini učenici na temu Mediteran u meni/Kontrasti sadašnjice izradili likovne radove kolažom /prostornim kolažom, područja primijenjenog oblikovanja dizajna. Odnosima vizualnih kontrasta po izboru, izražavali su idejni kontrast, realizacijom ideje u formi i materijalu (karton, kolaž od novina/časopisa, fotografije, fotokopije fotografija itd). Konačni je rezultat bio jasni prikaz nekog od idejnih kontrasta.

Učenici od 1. do 4. razreda srednjih škola iz područja Likovne umjetnosti, Povijesti likovne umjetnosti i Teorije oblikovanja izražavali su se različitim likovnim tehnikama podređujući likovni izraz konceptualnom promišljanju uz teorijsko istraživanje i upotrebu tekstova koji usmjeravaju na ideju, akcije, intervencije i slično. Iskazivanje ideja u tradicionalnim i netradicionalnim postupcima i tehnikama učenici su dopunili i tekstom u formi kratke misli, citata ili obrazloženja. Tema–poticaj Mediteran dopunjena je podtemom Mediteran zavičaj temperamenta.

Na državnoj razini učenici su predočili svako pojedino istraživanje na zadanu temu–poticaj pisanjem eseja (na računalima), a cilj je bio ostvariti likovni izraz kao cjelinu ili kroz ključni segment istraživanja s izraženom porukom (ideje, stavovi, vrijednosti), odnosno, odnosom ideje, materijala i medija.

Učenici od 1. do 4. razreda srednjih škola i škola koje obrazuju učenike u području likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna, ostvarili su likovne radove na zadanu temu–poticaj Mediteran / Sinergija PROSTOR – VRIJEME – OBLIK ILI POJAVNOST SREDOZEMLJA.

Radovi su realizirani u različitim materijalima s jasno vidljivim karakteristikama određenog odjela umjetničkog programa (2D i 3D) dok su u jednom dijelu bili multimedijalni ili/i videoradovi. Uz svaki rad učenici su priložili pisano objašnjenje, tj. opis rada.

Na državnoj su razini učenici na temu Sinergija materije, oblika i funkcije (Forma ili organizam u kretanju kroz medij zraka), likovne radove izveli prema osobnoj kreativnoj veni, izražavajući se apstraktno, figurativno, ili kombinacijom objema krajnostima likovne izvedbe. Imali su na raspolaganju tri vrste materijala (olovku, crni i bijeli hamer i paus papir).

Najuspješniji likovni radovi postavljeni na izložbi (svih šest kategorija), rezultat su kreativnosti i kvalitete koju su postigli učenici uz pomoć mentora.

Lik_2016.__2_mUčenicima su dodijeljena priznanja za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto u pet kategorija i četiri generacijske nagrade (za prvi, drugi, treći i četvrti razred) u jednoj kategoriji (ukupno 19 priznanja) a svim su mentorima uručene zahvalnice. Svi su učenici i mentori sudionici Natjecanja–izložbe LIK 2016. dobili pohvalnice i zahvalnice. Poklone učenicima sponzorirala je Turistička zajednica grada Pule, Arheološki muzej Istre i mnogi prijatelji škole domaćina. Posebno se istakla Škola za odgoj i obrazovanje Pula koja je pripremila za učenike i mentore prirodne sokove, sendviče i kolače.

Svečani program dodjele priznanja, pohvalnica i zahvalnica sudionicima Natjecanja–izložbe LIK 2016. koji su priredili učenici i nastavnici Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli sa suradnicima, upriličen je u kinu Valli, na Giardinima. Pjevačko-plesni dio izveli su učenici škole domaćina a izvedbom udaraljki pridružila se Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula.  

Sudionicima su se prigodnim riječima obratili ravnatelj škole domaćina Davor Kliman, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije gospođa Patricija Smoljan, predsjednica Državnog povjerenstva Majda Leskovar, prof i tajnica povjerenstva za provedbu Natjecanja–izlože LIK 2016., Zvjezdana Prohaska, prof.

Izložbu u Amfiteatru službeno je otvorio ravnatelj Arheološkog muzeja Istre gospodin Darko Komšo.

Učenici su tijekom boravka u Puli u organizaciji škole domaćina posjetili Arenu i ostale gradske znamenitosti. Učitelji i nastavnici (mentori) u organizaciji škole domaćina, posjetili su u Galeriji ,,Sveta srca“/ Arheološki muzej Istre ,,Izložbu tvornice stakla Pula“, u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre pogledali su stalni postav, u Muzeju suvremene umjetnosti, izložbu umjetnika Julija Knifera, a od ostalih znamenitosti imali su priliku vidjeti i čuti najvažnije o Augustovu hramu, Slavoluku Sergijevaca, Forumu i Areni. 

Svim učenicima i mentorima čestitamo na uspjesima koje su postigli na Natjecanju–izložbi LIK 2016.

 

Zvjezdana Prohaska, prof.
viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost

Dokumenti