Najave i izvješća / 30. kolovoza 2010.

Stručni skup za nastavnike srednjih škola likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna i škola s programom likovnih i primijenjenih umjetnosti

Međužupanijski stručni skup za nastavnike likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Varaždinske županije i Grada Zagreba, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna – Zagreb, održan je u Zagreb, 31. kolovoza 2010. u trajanju od 7 sati.

Voditeljica: Mirjana Tomašević Dančević, prof.
viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost

mirjana.tomasevic-dancevic@azoo.hr 

Osnovna tema stručnog skupa: Suvremene vizualne poruke

Teme

  • Mirjana Tomašević Dančević, viša savjetnica, Vizualne poruke u međunarodnom interdisciplinarnom projektu: Šume i hrvatski mitovi, priče, običaji i viđenja 
  • Ivan Ladislav Galeta, red. prof., Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb, Suvremene vizualne poruke
  • Vlasta Pirnat, prof., Zlatica Poljan, prof., Ninoslav Poljan, prof., Interdisciplinarni projekt „Promocija otoka Lošinja“ u sredstvima suvremene vizualne komunikacije
  • Vinka Mortigjija Anušić, prof. mentor, Damir Brčić, prof., Interdisciplinarni projekt u nastavi Grafičkog dizajna i Tipografije: Oblikovanje plakata za 60. godišnjicu Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske – Lado
  • Ružica Ambruš-Kiš, viša savjetnica, Dajana Podolski Gračanin, prof., Modeli integrirane nastave kurikuluma umjetničkog područja
  • Darija Juras, mag. umj. – keramika, Tradicijski muzički instrumenti: Tradicijske šuplje forme glinenih muzičkih instrumenata (radionica na temu Modeli integrirane nastave)