Najave i izvješća / 21. rujna 2021.

Održan državni stručni skup Razvoj ljudskih potencijala kao posljedica reformskih promjena kurikuluma Politike i gospodarstva

Državni stručni skup za nastavnike sociologije i politike i gospodarstva naziva Razvoj ljudskih potencijala kao posljedica reformskih promjena kurikuluma Politike i gospodarstva održan je 3. rujna 2021. online putem Zoom platforme na kojemu je sudjelovalo 128 nastavnika.

Cilj je stručnoga skupa bio prikazati primjenu novoga godišnjega izvedbenog kurikuluma za nastavni predmet Politika i gospodarstvo, primjer planiranja i izvedbe nastavnog sata u skladu sa zahtjevima Kurikuluma za nastavni predmet Politika i gospodarstvo te objasniti svrhu i vrste vrednovanja.

Stručni je skup pripremila, organizirala i moderirala viša savjetnica za sociologiju i politiku i gospodarstvo Andreja Burić, prof., koja je uvodno pozdravila sudionike stručnoga skupa, najavila teme predavanja i radionica te predavačice.

Stručni je skup započeo prvim izlaganjem Željke Travaš, prof. savjetnice, koja je interaktivnim predavanjem objasnila strukturu godišnjeg izvedbenog kurikuluma, istaknula najvažnije elemente i sastavnice godišnjeg izvedbenog kurikuluma i na primjeru pojasnila kako ostvariti odgojno-obrazovne ishode u radu s učenicima. Drugo je predavanje Ž. Travaš posvetila prikazu jednoga nastavnog sata prema zahtjevima novog kurikuluma za nastavni predmet Politika i gospodarstvo koji je uključivao odgojno-obrazovne ishode na razini nastavne aktivnosti, artikulaciju nastavnog sata, radionicu prema pripremljenom nastavnom materijalu i vrednovanje učeničkih  radova. Predavačica je također navela temeljne kompetencije koje će se kod učenika moći ostvariti. 

Sljedeće predavanje održala je Natalija Palčić, prof. savjetnica. Svojim je predavanjem i pripremljenom radionicom na temu EU fondova i održivog razvoja nastojala sudionicima stručnog skupa pokazati na još jednom primjeru dobre prakse kako se mogu ostvariti odgojno-obrazovni ishodi iz više domena nastavnog predmeta Politika i gospodarstvo korištenjem nastavnih materijala kojima se funkcionalno i sadržajno povezuju domene političke i ekonomske pismenosti. Radionicom je pokazala aktivne metode učenja i poučavanja i oblike rada koje učenike postavljaju u središte nastavnog procesa i usmjeravaju ih na kritičko mišljenje te rješavanje zadanog problema, što je istodobno dobra priprema za rješavanje novog tipa zadataka na ispitima državne mature prema novom ispitnog katalogu za državnu maturu.

Stručni je skup obogaćen predavanjem o vrednovanju koje je izložila Snježana Pavić, prof. savjetnica. Svoje je predavanje osmislila u tri faze pa je u prvoj fazi govorila o svrhama i pristupima vrednovanju, povezanosti vrednovanja s odgojno-obrazovnim ishodima, učenjem i poučavanjem i ulozi kurikulumskog kruga. U drugoj je fazi predavanja bila riječ o ulozi povratne informacije, a u trećoj o ulozi rubrika u procesu učenja, poučavanja i vrednovanja. Objasnila je povezanost povratne informacije i rubrika, njihove doprinose postizanju suradničkog učenja, razvijanja svijesti kod učenika o važnosti cijelog procesa učenja i vrednovanja te preuzimanja odgovornosti za vlastito učenje.

U svojim su odgovorima tijekom evaluacije stručnog skupa nastavnici izrazili veliko zadovoljstvo organizacijom stručnoga skupa, a stručnost i pripremljenost te jasnoću izlaganja predavača i predavačica vrlo su visoko ocijenili.

Visoko su ocijenjene i primjenjivost informacija sa stručnog skupa u planiranju i provedbi nastavnih sati predmeta Sociologija i/ili Politika i gospodarstvo te korisnost koju će učenici dobiti od profesionalnog razvoja sudjelovanjem nastavnika na ovom stručnom skupu. Na kraju evaluacijskog listića nastavnici su imali priliku navesti tri informacije sa stručnog skupa koje smatraju posebno vrijednima te izložiti svoje prijedloge za buduće stručne skupove.

Evaluacija

(docx: 72,78 KB)

Preuzmi

Prezentacije sa stručnog skupa

(zip: 3,55 MB)

Preuzmi