Najave i izvješća / 12. siječnja 2021.

Evaluacija 67. zimskog seminara za geografe

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatskoga geografskog društva i Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu 8. siječnja 2021. održan je 67. zimski seminar za geografe s temom Primjena podkoncepata iz područja fizičke geografije u učenju i poučavanju na daljinu.

Sudionici stručnoga skupa su tijekom izlaganja pojedinih tema i na kraju skupa u evaluacijskom upitniku visoko ocijenili relevantnost i aktualnost tema te sadržaj predavanja. Većina se složila da je sadržaj predavanja primjenjiv u nastavnoj praksi, a predavanja su poticaj za promjene u organizaciji i realizaciji njihove nastave.

Evaluacija stručnoga skupa

(docx: 36,13 KB)

Preuzmi