Objave / 13. siječnja 2021.

67. zimski seminar za geografe

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatskoga geografskog društva i Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu 8. siječnja 2021. održan je 67. zimski seminar za geografe s temom Primjena podkoncepata iz područja fizičke geografije u učenju i poučavanju na daljinu. Odvijao se putem aplikacije Adobe Connect. U skupu su, osim učitelja i nastavnika geografije iz svih krajeva naše države, sudjelovali kolege geografi iz Geografskog odsjeka i drugih institucija.

Cilj skupa bio je ojačati učitelje i nastavnike u primjeni istraživačkog pristupa u poučavanju geografije u kontekstu nastave na daljinu te ukazati na miskoncepte koji se pojavljuju u poučavanju podkoncepata povezanih s klimom i reljefom te informirati kolege o provedbi natjecanja učenika u ovoj školskoj godini.

Sudionike skupa pozdravila je ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, istakla je aktualnost teme skupa, zahvalila predavačima i organizatorima te poželjela uspješan rad. Pozdravne riječi sudionicima uputili su u ime Geografskog odsjeka, zamjenik pročelnika prof. dr. sc. Aleksandar Toskić, a u ime Hrvatskoga geografskog društva predsjednik prof. dr. sc Danijel Orešić, koji je ujedno naglasio dosadašnju uspješnu suradnju Agencije i Društva te želje i izglede za njeno unaprjeđivanje u budućnosti.

U okviru skupa proglašeni su dobitnici Godišnje nagrade HGD-a za 2020. godinu koje je u ime Odbora za dodjelu Godišnje nagrade Hrvatskoga geografskog društva objavio predsjednik HGD-a prof. dr. sc. Danijel Orešić. U kategoriji Godišnje nagrade za poučavanje geografije nagrade su dodijeljene Suzani Ajhner Starčević, prof. povijesti i geografije i Dejanu Nemčiću, mag. edu. geog. U kategoriji Godišnje nagrada za promidžbu i popularizaciju geografije dobitnice su doc. dr. sc. Ružica Vuk i Vesna Milić, dipl. geograf, a u kategoriji Godišnje nagrade za znanost nagrada je dodijeljena prof. dr. sc. Sanji Faivre.

Program skupa podijeljen je u dva bloka s po tri predavanja sa sljedećim temama:

  • Korištenje mobilnih aplikacija za istraživački rad iz klimatologije, prof. dr. sc. Anita Filipčić
  • Klimatski modifikatori na primjerima iz Hrvatske, doc. dr. sc. Mladen Maradin
  • Rijekama od izvora do ušća, doc. dr. sc. Ivan Čanjevac
  • Primjer istraživačkog rada uz korištenje historijskih i suvremenih katastarskih karata s mrežnih stranica, prof. dr. sc. Danijel Orešić
  • Kako poboljšati razinu usvojenosti ishoda o reljefu i smanjiti pogrešne predodžbe (miskoncepte), doc. dr. sc. Ružica Vuk
  • Natjecanje iz geografije 2021. godine, Sonja Burčar, prof.

Sudionici stručnoga skupa su tijekom izlaganja pojedinih tema i na kraju skupa u evaluacijskom upitniku visoko ocijenili relevantnost i aktualnost tema te sadržaj predavanja. Većina se složila da je sadržaj predavanja primjenjiv u nastavnoj praksi, a predavanja su poticaj za promjene u organizaciji i realizaciji njihove nastave.

Vrijednost skupa sudionici povezuju s izborom tema predavanja za koje smatraju da su aktualne, korisne, zanimljive i poučne. Dobili su nove ideje i prepoznali primjere te nove digitalne alate i aplikacije koje pridonose primjeni istraživačkog pristupa te djeluju motivirajuće za primjenu u poučavanju. Naglašavaju pripremljenost i stručnost predavača te jasnoću i kvalitetu prezentiranja. Dio sudionika vrijednost skupa vidi u zajedništvu, tradiciji susreta geografa bez obzira na promijenjene okolnosti uvjetovane pandemijom i potresom te osjećaju pripadnosti „velikoj obitelji geografa“.

Sudionici ovogodišnjega Zimskog seminara iskazali su visoki stupanj zadovoljstva organizacijom i izvedbom stručnoga skupa što su iznijeli i u porukama organizatorima među kojima prevladavaju pohvale i čestitke, ali i želja da se sljedeći seminar održi na tradicionalnom mjestu.

Sudionici su, osim na kraju skupa putem evaluacijskog upitnika koji je popunilo 288 učitelja i nastavnika (od 398 sudionika) svoja pitanja, mišljenja, stavove i komentare mogli iskazati upisivanjem u prostor za čavrljanje (chat), a predavači su na dio odgovorili usmeno, odmah nakon predavanja, a na preostala pitanja u pisanom obliku u OneNote bilježnici u kojoj su sudionicima dostupni svi materijali sa skupa.

Skup su organizirali prof. dr. sc. Danijel Orešić, predsjednik Hrvatskoga geografskog društva i Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica za geografiju.