Najave i izvješća / 9. travnja 2010.

Državni stručni skup za učitelje tehničke kulture u Primoštenu

Državni stručni skup za učitelje tehničke kulture svih županija održan je od 7. do 9. travnja 2010. godine u Primoštenu.

Predavači: dr. sc. Mile Dželalija, mr. sc. Luka Majetić i suradnici, dr. sc. Nataša Hoić-Božić i suradnici, učitelji tehničke kulture, savjetnici AZOO-a i drugi.