Međunarodno sudjelovanje / 8. srpnja 2010.

UNESCO-ov drugi Forum za dijalog obrazovnih politika

U radu foruma  »Učitelji za Obrazovanje za sve – kvaliteta je važna« sudjelovala i viša savjetnica AZOO-a Sanja Milović

UNESCO-ov drugi Forum za dijalog obrazovnih politikaU organizaciji UNESCO-ove Međunarodne radne skupine „Učitelji za Obrazovanje za sve“ 6. i 7. srpnja 2010. godine u Ammanu (Jordan) održan je Forum za dijalog obrazovnih politika pod nazivom „Osiguravanje učitelja za Obrazovanje za sve – kvaliteta je važna“. U radu foruma sudjelovala je i viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje Sanja Milović, prof., koju je Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa imenovalo kao člana Međunarodne radne skupine „Učitelji za Obrazovanje za sve“.

Sudionici Foruma bili su predstavnici ministarstava obrazovanja 28 zemalja (Norveške, Njemačke, Indije, Tajlanda, Indonezije, Palestine, Jordana, Iraka, Butan, Benina, Jamajke, Egipta i dr.), predstavnik Europske komisije te predstavnici međunarodnih organizacija (UNESCO, UNICEF, UNRWA, ADEA, Education Interentional i dr.). Svrha foruma bila je razmjena iskustava i primjera učinkovitih mjera obrazovne politike u području osiguravanja dovoljnog broja kvalificiranih i kvalitetnih učitelja da bi se postigli ciljevi Obrazovanja za sve. Naglasak je stavljen na mjere koje se odnose na pitanja poboljšanja obrazovnih ishoda, relevantnosti kvalitetnog izvođenja nastave na socioekonomski kontekst te učinkovitog planiranja i korištenja financijskih sredstava u području obrazovanja. Radom u forumu sudionicu su pridonijeli podizanju i proširivanju svjesnosti i važnosti pitanja kvalitete u pripremi i implementaciji nacionalnih mjera obrazovne politike vezanih uz učitelje te boljem razumijevanju uloge učitelja u promoviranju kvalitete u obrazovanju, a time i važnosti održavanja pitanja kvalitete učitelja među prioritetnim područjima obrazovnih politika.

Međunarodna radna skupina „Učitelji za Obrazovanje za sve“ (The International Task Force on ‘Teachers for Education for All’) prva je međunarodna partnerska inicijativa 164 zemlje potpisnica inicijative UNESCO Obrazovanje za sve kojoj je cilj ukazati na potrebu pravovremenog rješavanja globalnog problema nedostatka učitelja u svijetu.

Više o radu Međunarodne radne skupini možete pronaći na internetskim stranicama http://www.teachersforefa.unesco.org/highlights/second-policy-dialogue-forum-on-teachers/view