Međunarodno sudjelovanje / 5. travnja 2012.

Učitelji učitelja u fokusu EU obrazovnih politika

euTematska radna skupina Europske komisije “Profesionalni razvoj učitelja i nastavnika” i Flamansko ministarstvo obrazovanja organizirali su od 26. do 28. ožujka 2012. u Bruxellesu (Belgija) konferenciju sustručnjačkog učenja (peer-learning conference) Obrazovanje²- podrška obrazovnih politika za učitelje učitelja“ (Education²- Policy support for Teacher Educators).

Središnja tema konferencije bile su mjere obrazovnih politika koje podržavaju razvoj, unapređenje kvalitete i profesionalizaciju „učitelja učitelja i nastavnika“ (Teacher Educators) prema proširenoj definiciji koja obuhvaća „sve one koji aktivno usmjeravaju i potiču učenje učitelja/nastavnika studenata i učitelja/nastavnika“ (Europska komisija, 2010).

Cilj ove konferencije bilo je zajedničko kreiranje prijedloga i preporuka za unapređenje kvalitete, suradnje i profesionalizacije različitih profila „učitelja učitelja i nastavnika“ na dobrobit ukupne kvalitete odgojno-obrazovnih sustava.

U radu konferencije sudjelovalo je 145 sudionika iz 25 zemalja, predstavnika Europske komisije, ministarstava, institucija inicijalnog obrazovanja učitelja/nastavnika, istraživačkih institucija, profesionalnih udruženja i udruga, nacionalnih agencija, ustanova permanentnog stručnog usavršavanja, učitelja i nastavnika mentora budućih učitelja i nastavnika te pripravnika i dr.

Na konferenciji su aktivno sudjelovale predstavnice hrvatske delegacije Katarina Grgec, prof. – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH (stalna članica tematske skupine), prof. dr. sc. Vlatka Domović – Učiteljski fakultet u Zagrebu, mr. sc. Sanja Milović, Agencija za odgoj i obrazovanje u Zagrebu, Sanja Antoliš, prof. – XV. gimnazija u Zagrebu i prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović – Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Konferencija se odvijala po metodi sustručnjačkog učenja (peer learning), a predstavljeno je šest različitih primjera mjera obrazovnih politika u Austriji, Finskoj, Belgiji/Flandrija, Mađarskoj, Nizozemskoj i Norveškoj koje na različite načine podržavaju razvoj različitih profila „učitelja učitelja i nastavnika“. Sudionici su u podskupinama kreirali preporuke odgovarajući na pitanja kako mjere obrazovne politike mogu podržati razvoj identiteta, kvalitete, profesionalnog razvoja te uloge i odgovornosti u osnaživanju kvalitete „učitelja učitelja i nastavnika“.

Osnovno polazište ove inicijative su već poznati rezultati istraživanja koji naglašavaju da “obrazovni rezultati učenika ne mogu nadići kvalitetu poučavanja“ (OECD TALIS, 2009). Time postaje neupitno da je kvalitetan učitelj/nastavnik ključni čimbenik ostvarivanja kvalitetnog odgojno-obrazovnog sustava. Iz toga proizlazi i logičan zaključak da kvaliteta učitelja/nastavnika ne može nadići kvalitetu onih koji poučavaju učitelje i nastavnike. Drugim riječima, podjednako je važna kvaliteta i sinergija svih onih koju obrazuju buduće učitelje i nastavnike, mentori su studentima i/ili pripravnicima te stručno usavršavaju učitelje i nastavnike tijekom profesionalne karijere (inicijalno obrazovanje, pripravništvo, permanentno stručno usavršavanje), bilo da se radi o formalnom, neformalnom i/ili informalnom učenju. Analizirajući dosadašnje mjere obrazovnih politika zemalja EU i preporuka Europske komisije, utvrđeno je da je pitanje važnosti i kvalitete „učitelja učitelja i nastavnika“ nedovoljno zastupljeno u sklopu ukupnih mjera obrazovnih politika u području obrazovanja.

Polazišne dokumente, primjere dobre prakse i preliminarne zaključke konferencije možete pročitati na stranicama konferencije.

 http://teachereducators.teamwork.fr/en/programme

Službeni zaključci i preporuke proizišle iz rada ove konferencije bit će objavljeni putem Otvorene metode koordinacije, a time dostupne i svim europskim nositeljima obrazovnih politika. Materijale ćemo objaviti i na internetskim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje.