Novosti / 12. svibnja 2016.

Promicanje građanstva te zajedničkih vrijednosti slobode, tolerancije i nediskriminacije u obrazovanju

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualno područje i kulturu Europske unije objavila je dokument Promicanje građanstva te zajedničkih vrijednosti slobode, tolerancije i nediskriminacije u obrazovanju. Dokument donosi pregled razvoja obrazovnih politika u Europi nakon Pariške deklaracije 17. ožujka 2015., vezano uz četiri cilja definirana Deklaracijom:

–          omogućivanje djeci i mladima da steknu socijalne, građanske i međukulturne kompetencije promicanjem demokratskih vrijednosti i temeljnih prava, društvene uključenosti i nediskriminacije te aktivnog građanstva

–          promicanje kritičkog mišljenja i medijske pismenosti, prije svega u korištenju Interneta i društvenih mreža radi sprečavanja diskriminacije i indoktrinacije

–          poticanje odgoja i obrazovanja djece i mladih u nepovoljnom položaju kroz zadovoljavanje njihovih potreba u okviru sustava odgoja i obrazovanja

–          promicanje međukulturnog dijaloga u svim oblicima učenja te suradnje s relevantnim dionicima.