Novosti / 5. travnja 2019.

Pregled obrazovanja i osposobljavanja 2018. – Hrvatska

U listopadu 2018. godine objavljena je redovna, godišnja publikacija „Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2018. godinu – Hrvatska“ (Education and Training Monitor 2018 – Croatia) koju izdaje Europska komisija, a odnosi se na praćenje ostvarivanja zajedničkih ciljeva 28 zemalja članica EU u području obrazovanja i osposobljavanja.

U ovogodišnjem Pregledu posebna izdvojene su glavne prednosti i nedostaci kako slijedi:

  • započete su ambiciozne reforme u obrazovanju i osposobljavanju, nakon razdoblja u kojem nije bilo napretka zbog političkog neslaganja.
  • kao pilotprojekt 2018./2019. uvedena je kurikularna reforma kako bi se povećala kvaliteta i relevantnost primarnog i sekundarnog obrazovanja.
  • iako se malo vremena posvećuje građanskom odgoju i obrazovanju te pripremi nastavnika, građanske kompetencije hrvatskih učenika na solidnoj su razini.
  • novim zakonodavstvom o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju otvara se put
  • reformama u sektoru čija su relevantnost za tržište rada i kvaliteta dovedeni u pitanje.
  • sa sudjelovanjem u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju i dalje ima dosta poteškoća, ali nova sveobuhvatna studija iznosi dokaze koji podupiru reforme.
  • dok se učinkovitost tercijarnog obrazovanja i dalje suočava s problemima, Hrvatska je znatno napredovala u ravnopravnosti pristupa za studente u nepovoljnom položaju.

Pregled se temelji na podacima prikupljenih putem Eurostata, podaci studija provedenih od strane OECD-a te  analiza obrazovanih sustava mreže Eurydice.

Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2018. Hrvatska (PDF: 1.01 Mb)

Educatio and Training Monitor 2018. Croatia (PDF: 1. 29 Mb)