Stručno usavršavanje / 18. studenoga 2010.

Projekti odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj

Voditeljica projekta:
mr. sc. Diana Garašić
viša savjetnica za biologiju

Tijekom 2008. i 2009. AZOO organizira nekoliko (5) međužupanijskih stručnih skupova s ciljem pojašnjavanja ideje obrazovanja za održivi razvoj u kontekstu Desetljeća UN-a posvećenom tom aspektu obrazovanja te senzibiliziranja predstavnika škola za ovo područje. Korištena su iskustva iz provedbe hrvatskog projekta „Unapređivanje odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj“, koji se provodio od 1996. – 2000.

U sklopu suradnje s međunarodnom mrežom ENSI prevedena je i s web stranice AZOO dostupna brošura „Kriteriji kvalitete u provedbi obrazovanja za održivi razvoj za škole“, koja je vrijedan orijentir i  pomoć u samovrednovanju škola.

Od 2008. ostvaruje se projekt „Osposobljavanje poučavatelja za obrazovanje za održivi razvoj“ u suradnji s NVO Kulturkontakt/ Austrija, koji je osigurao predavače – ugledne stručnjake iz Austrije. Ostvareno je 8 dvodnevnih modula usavršavanja, a projekt završava 2011. u svibnju organiziranjem međunarodne regionalne konferencije na kojoj se namjerava predstaviti priručnik za obrazovanje za održivi razvoj.

Od 2007. do 2010. svake su godine organizirani državni stručni skupovi za učitelje i nastavnike biologije i kemije s okvirnom temom održivog razvoja (prosječno oko 300 sudionika). Prve dvije godine bile su posvećene sastavnici okoliša, do su posljednje dvoje godine teme fokusirane za zdravlje i prehranu.