Stručno usavršavanje / 18. studenoga 2010.

Praćenje i nadzor kvalitete škola u Hrvatskoj

Voditeljica projekta:
Milvija Marković, prof.
viša savjetnica za međunarodnu suradnju

Projekt jačanja institucionalnog kapaciteta Agencije za odgoj i obrazovanje pod nazivom Praćenje i nadzor kvalitete škola u Hrvatskoj realiziran je u suradnji s Nizozemskim obrazovnim inspektoratom tijekom 2007. – 2008. godine. Projekt je koordinirao Odsjek za međunarodnu suradnju Agencije. Projekt je financirala nizozemska Agencija CROSS/EVD uz sufinanciranje Agencija za odgoj i obrazovanje.

U kontekstu mnogih predpristupnih inicijativa i aktivnosti kojima Hrvatska harmonizira svoj sustav odgoja i obrazovanja prema europskim preporukama, Agencija je ovim projektom pokazala inicijativu za osuvremenjavanjem postojećeg stručno-pedagoškog nadzora. Promjena je predviđena nacionalnim strateškim dokumentima, a u nadležnosti je Agencije. Koristeći ekspertizu nizozemskih stručnjaka i savjetnika Agencije otvoren je dialog o mogućnostima razvoja trajne nacionalne prakse vanjskog vrednovanja putem nadzora kvalitete škole u Hrvatskoj.

Tijekom projekta realizirane su mnogobrojne aktivnosti: 4 dvodnevna modula, individualni posjeti nizozemskim školama s djelatnicima Nizozemskoga obrazovnog inspektorata, uvodna i završna konferencija te razne druge prezentacije projekta s ciljem informiranja i uključivanja ostalih sudionika odgojno-obrazovnog sustava.

Rezultati projekta su: osposobljena skupina viših savjetnika Agencije u području metodologije vrednovanja kvalitete škole, izrađen je prijedlog okvira za vrednovanje kvalitete škole, definirana je potreba za standardiziranim instrumentima i procedurama, savjetnici su pripremljeni za procjenu kvalitete škole, a tri stručnjaka osposobljena za pružanje IKT-a podrške novom sustavu nadzora.