Novosti / 29. studenoga 2017.

Pregled obrazovanja i osposobljavanja 2017

U studenom 2017. godine objavljena je godišnja publikacija „Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2017. godinu“ (Education and Training Monitor 2017), Svezak 1, koju izdaje Europska komisija, a odnosi se na praćenje ostvarivanja zajedničkih ciljeva 28 zemalja članica EU u području obrazovanja i osposobljavanja.

U ovogodišnjem Pregledu posebna je pozornost usmjerena na temu nejednakosti u obrazovanju i važnosti koje obrazovanje ima u stvaranju pravičnijeg i prosperitetnijeg društva. Pregledom su obuhvaćeni i najnoviji podaci o nacionalnim odgojno-obrazovnim sustavima, studije, izvještaji, strateški dokumenti obrazovnih politika te primjeri nacionalnih obrazovnih mjera kojima se ostvaruju zajednički ciljevi.

Detaljnije su prikazana postignuća u odnosu na ciljeve koji se žele dostići do 2020. godine, a to su: 1.) smanjenje stope učenika koji rano napuštaju obrazovanje i osposobljavanje (manje od 10 %); 2.) povećanje postotka osoba s fakultetskim obrazovanjem u skupini od 30 do 34 godine (40 %); 3.) povećanje postotka djece uključene u predškolsko obrazovanje i skrb (95 %); 4.) smanjenje nezadovoljavajućih rezultata u čitanju, matematici i prirodoslovlju (manje od 15 %); 5.) ostvarivanje stope zaposlenosti osoba koje su nedavno diplomirale (82%) i 6. povećanja sudjelovanja odraslih u učenju (15%).

Drugi dio Pregleda, Svezak 2, su 28 izvješća za svaku pojedinu zemlju članicu EU pa tako i „Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2017 – Hrvatska“ (Education and Training Monitor 2017 – Croatia). U njemu su detaljnije opisani najnoviji statistički pokazatelji u području obrazovanja i osposobljavanja, naznačene su prednosti i nedostaci sustava, navedeni pokretači nejednakosti u obrazovanju i mjere poticanja uključivanja, kretanja u području ranog napuštanja školovanja, razmatra se ulaganje i obrazovanje, predstavljaju se politike modernizacije školskog i visokoškolskog obrazovanja i dr.

Pregled se temelji na podacima prikupljenih putem Eurostata, podaci studija provedenih od strane OECD-a te  analiza obrazovanih sustava mreže Eurydice.