Stručno usavršavanje / 24. siječnja 2011.

Predstavljen projekt Strategije učenja i poučavanja hrvatskog jezika kao inoga jezika

Svrha Projekta je osigurati stručno usavršavanje za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika, učitelje razredne nastave i stručne suradnike koji poučavaju učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik

hrvatski1_mOdsjek za međunarodnu suradnju Agencije za odgoj i obrazovanje, u sklopu bilateralne suradnje Republike Hrvatske i Republike Austrije, a u suradnji s Anitom Pašalić, austrijskom koordinatoricom za prosvjetnu suradnju, započeo je projekt stručnog usavršavanja Strategije učenja i poučavanja hrvatskog jezika kao inoga jezika (2011–2012). Projekt je predstavljen 24. siječnja 2011. godine u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i održan je pri modul stručnog usavršavanja.

Svrha Projekta je osigurati stručno usavršavanje za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika, učitelje razredne nastave i stručne suradnike koji poučavaju učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik, a imaju pravo na školovanje u Republici Hrvatskoj. Na predstavljanju projekta voditeljica projektnog tima Sanja Milović, viša savjetnica za međunarodnu suradnju AZOO-a, naglasila je da je projekt pokrenut na inicijativu učitelja i nastavnika koji su iskazali potrebu za takvim oblikom stručnog usavršavanju, jer svake godine imaju sve više učenika kojima hrvatski jezik nije materinski jezik. Ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović istaknuo je da je zadaća Agencije pomoći odgojno-obrazovnim radnicima da nadograde stečene kompetencije te je upravo zbog toga pokrenut ovaj projekt. – Projekt stručnog usavršavanja Strategije učenja i poučavanja hrvatskog jezika kao inoga jezika zasigurno će pomoći učiteljima i nastavnicima u školama koje pohađaju djeca pristigla iz zemalja u kojima hrvatski nije materinski jezik – naglasio je V. Filipović, dodajući da će u hrvatskim školama takvih učenika biti sve više i više.

hrvatski2_MVoditeljica projekta Marijana Češi, viša savjetnica za hrvatski jezik, pojasnila je da su ciljevi projekta osposobiti 30 nastavnika, učitelja, stručnih suradnika i savjetnika Agencije za poučavanje hrvatskog jezika kao inoga jezika, izrada nastavnih materijala za učenje i poučavanje hrvatskog jezika kao inoga jezika te izrada prijedlog daljnjih projekata ili programa stručnog usavršavanja na tom području. Potrebu ovakvog načina stručnog usavršavanja prepoznali su u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba i uključili su se u provođenje projekta kao pokrovitelji. Za potrebe provedbe programa stručnog usavršavanja angažirani su hrvatski i austrijski stručnjaci u području jezika i poučavanja materinskoga jezika kao inoga jezika u multikulturalnom okružju. Sudionici Projekta su viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika, učitelji razredne nastave i stručni suradnici osnovnih i srednjih škola, ukupno 30 sudionika. Tijekom Projekta provodit će se različite aktivnosti: četiri dvodnevna modula, međumodularni projektni zadaci, završna konferencija, izrada materijala za učenje i poučavanje hrvatskog kao inoga jezika. Na prvom modulu usavršavanja, održanom 24. i 25. siječanja 2011. godine, među ostalim, predavanja su održali dr. sc. Zrinka Jelaska, prorektorica za znanost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja je sudionike skupa upoznala sa dosadašnjim hrvatskim iskustvima u poučavanju hrvatskog jezika kao inoga jezika, s austrijskim iskustvima poučavanja njemačkog jezika kao inoga jezika upoznala ih je dr. sc. Brigitta Busch, a o važnosti međukulturalne kompetencije u mješovitim razredima predavanje je održala dr. sc. Jasna Novak Milić.