Novosti / 21. listopada 2013.

Partnerstvo hrvatskih i francuskih škola

Projekt suradnje, namijenjen osnovnim i srednjim školama, ima sljedeće ciljeve:

  • razvijati obrazovna partnerstva između različitih ustanova;
  • poticati nastajanje inovativnih pedagoških projekata;
  • poticati razvoj kulturnih, jezičnih, povijesnih, socioekonomskih odnosa;
  • poticati upoznavanje drugih jezika i kultura europskog prostora i višejezičnost putem obrazovnih razmjena
  • poticati upoznavanje dvaju obrazovnih sustava. 

Projekt također definira pravce djelovanja na svim razinama:

  • razvoj jezičnih i kulturnih razmjena i partnerstava između školskih ustanova
  • zahvaljujući doprinosu tehnologije na području informacija i komunikacija;
  • razmjena iskustava i dobre prakse;
  • razvoj programa usavršavanja, posebno učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja dvaju obrazovnih sustava
  • organizacija stručnog usavršavanja kroz stručne skupove u organizaciji oba partnera ili integriranog u studij koji završava diplomom ili certifikatom.

Predstavnici Agencije za odgoj i obrazovanje i Akademije u Nici radit će godišnju procjenu progresivnog provođenja ovoga programa suradnje, na kraju kojega svaka sporazumna strana priprema izvješće o ostvarenim oblicima, ciljevima i ishodima suradnje te po potrebi daje preporuke s ciljem daljnjeg unaprjeđenja suradnje.

Boris Vampula, univ.spec.cin.
Voditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju i projekte EU