Novosti / 19. svibnja 2014.

Obrazovanje i osposobljavanje u Europi 2020 / Ključni podaci o učiteljima i ravnateljima u Europi

Jedan od strateških ciljeva navedenih u dokumentu Obrazovanje i osposobljavanje 2020 jest kvalitetno poučavanje za sve učenike. U ovom strateškom dokumentu naglašava se važnost primjerenog inicijalnog obrazovanja učitelja, trajni profesionalni razvoj učitelja te povećanje privlačnosti učiteljskog zanimanja. Izvješće sadrži šest tematskih poglavlja:

  • Inicijalno obrazovanje učitelja i potpora učiteljima-pripravnicima
  • Zapošljavanje
  • Poslodavci i ugovori
  • Trajni profesionalni razvoj i mobilnost
  • Uvjeti rada i plaća
  • Stupanj autonomije i odgovornosti učitelja i ravnatelja

Izvješće sadrži 62 indikatora te donosi informacije o učiteljima u predškolskom, osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju u 32 europske zemlje koje su uključene u mrežu Eurydice. Izvješće sadrži podatke za Hrvatsku koja je sudjelovala u ovome istraživanju.

Dokumenti