Stručno usavršavanje / 1. srpnja 2011.

Konferencijom u Zagrebu obilježen završetak dvogodišnjeg projekta Procesi učenja u kurikularnom pristupu

U Zagrebu je 1. srpnja 2011. godine održana završna konferencija projekta stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika Procesi učenja u kurikularnom pristupu, koji se odvijao u sklopu bilaterarne suradnje Republike Hrvatske i Republike Austrije u razdoblju od 2009. do 2011. godine.

konferencija_mNa završnoj konferenciji pod nazivom Svatko uči na svoj način održanoj u OŠ Antuna Gustava Matoša predstavljene su projektne aktivnosti, rezultati te priručnik koji je nastao kao rezultat stručnog usavršavanja u sklopu ovog projekta. Projekt su organizirali i provodili Agencija za odgoj i obrazovanje i k-education projektni ured Zagreb, koji djeluje po nalogu Saveznog ministarstva nastave, umjetnosti i kulture Republike Austrije i udruge KulturKontakt. Na projektu je sudjelovalo 25 učitelja, nastavnika i stručnih suradnika koji su ujedno i voditelji Županijskih stručnih vijeća različitih nastavnih predmeta iz cijele Hrvatske.

Pozdravnim riječima sudionicima završne konferencije obratio se ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović. Ističući nužnost promjena u pristupu i načinu poučavanja pozdravio je provođenje projekata. Naglasio je također potrebu uključivanja što većeg broja odgojno-obrazovnih radnika u procese stručnog usavršavanja.  – Vas koji ste sudjelovali u ovom projektu vidimo kao dobru jezgru koja će širiti znanje koje imate i koje ste stekli na ovom projektu – poručio je ravnatelj Vinko Filipović. Tehničku podršku projektu pružio je i Microsoft Hrvatska u čije ime je sudionike završne konferencije pozdravio Darko Jureković.    

Projekt Procesi učenja u kurikularnom pristupu predstavila je Sanja Milović, viša savjetnica za međunarodnu suradnju Agencije za odgoj i obrazovanje.

konferencija1_mProjekt promovira ideje novih promjena u sustavu odgoja i obrazovanja koje su zacrtane nacionalnim strateškim dokumentom Nacionalnim okvirnim kurikulumom. Polazište za takve promjene je uvjerenje da svatko uči na svoj način, te da je učenje cjeloživotni, aktivni proces konstruiranja znanja i razvoja kompetencija. 

-Temeljno obilježje predviđenih promjena je prelazak s dosadašnje usmjerenosti na usvajanje sadržaja na kompetencijski sustav, usmjerenost na učenička postignuća te usmjerenost odgoja i obrazovanja na dijete i učenika  – naglasila je S. Milović. Koji su to čimbenici uspješnog učenja u kompetencijskom pristupu u svom izlaganju pojasnila je Brigitte Schroder, ravnateljica Austrijskog centra za razvoj osobnosti i socijalno učenje. Brigitte Schroder svojim je iskustvom i znanjem pomogla u realizaciji projekta i sudjelovala na svih sedam modula stručnog usavršavanja  u sklopu projekta.

Nakon uvodnih izlaganja održani su tematski stolovi-radionice na kojima su sudionici završne konferencije izmjenjivali stečena iskustva i znanja raznolikih procesa učenja.