Međunarodno sudjelovanje / 31. kolovoza 2011.

ATEE konferencija “Životni ciklus učitelja i nastavnika od inicijalnog obrazovanja do iskusnog profesionalca“

Agencija za odgoj i obrazovanje kao članica Europskog udruženja institucija obrazovanja učitelja (Association for Teacher Education in Europe – ATEE) sudjelovala je na 36. godišnjoj ATEE konferenciji, koja je održana od 24. do 28. kolovoza 2011. godine na Sveučilištu Latvija u Rigi, Latvija.

S obzirom na zajedničko prepoznavanje važnosti učitelja i nastavnika u osiguranju održivog i kontinuiranog unapređenje kvalitete obrazovanja u europskom i globalnom obrazovnom kontekstu, glavna teme konferencije bila je “Životni ciklus učitelja i nastavnika od inicijalnog obrazovanja do iskusnog profesionalca”.

Raspravljalo se o dinamici redefiniranja profesionalnog identiteta učitelja i nastavnika: od pripravnika do iskusnih stručnjaka, strategiji profesionalnog učenja i razvoja kompetencija učitelja i nastavnika tijekom različitih razdoblja njihove profesionalne karijere i pripremi učitelja i nastavnika za uspješan i razvojan profesionalan život i rad u obrazovnim zajednicama („zajednicama koje uče“).

Konferenciji je prisustvovao i predstavnik europske komisije Paul Holdsworth, koji je naglasio važnost suradnje kreatora obrazovnih politika s profesionalnim udruženjima, visokoškolskim i istraživačima institucijama obrazovanja učitelja, institucijama permanentnog stručnog usavršavanja, nacionalnih i lokalnih obrazovnih vlasti te samih škola. Podržao je rad ATEE konferencije upravo kao jedne od aktivnosti željene suradnje te pozvao na daljnju uspješnu suradnju i uključivanje članova ATEE udruženja u različite stručne skupine na europskoj razini. 

Konferenciji je sudjelovala oko 300 sudionika iz 30- tak država. Osim većine država članica Europske unije, sudjelovale su i države kandidati (Hrvatska i Turska) te druge države svijeta (USA, Kanada, Izrael, Brazil, Australija, Novi Zeland, Kina, Singapur, Tajvan, Gana). Sudionici konferencije bili su predstavnici kreatora obrazovnih politika, institucija inicijalnog obrazovanja učitelja, nacionalne institucije u području stručnog usavršavanja, profesionalne udruge, ostala nacionalna i lokalna tijela, u čijoj je nadležnosti stručno usavršavanje učitelja i nastavnika te studenti učitelji. 

Tijekom konferencije održana su četiri ključna predavanja, predstavljena 152 znanstvena i stručna rada, održane četiri radionice, okrugli stol, rasprave i prezentacija postera. Osim plenarnih događanja, održani su radni sastanci ATEE Centara za istraživanje i razvoj.

Agencija za odgoj i obrazovanje već tradicionalno aktivno sudjeluje u radu ATEE Centra u okviru programa „Stručno usavršavanje i unapređenje prakse“ (In-service learning and the Development of Practice) te u suradnji s ostalim europskim partnerima priprema i realizira različite aktivnosti stručnog usavršavanja. Sanja Milović, viša savjetnica za međunarodnu suradnju Agencije za odgoj i obrazovanje, uspješno je predstavila rezultate i karakteristike učinkovitosti bilateralnog projekta stručnog usavršavanja Procesi učenja u kurikularnom pristupu, koji se odvijao u sklopu bilateralne suradnje Republike Hrvatske i Republike Austrije u razdoblju od 2009. do 2011. godine, a u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i K-education projektni ured Zagreb, koji djeluje po nalogu Saveznog ministarstva nastave, umjetnosti i kulture Republike Austrije. Projekt je prezentiran pod nazivom „Mješoviti oblik e-učenja u kontekstu stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika“ (Blended learning in a context of Teacher’s Professional Development).

Sanja Milović, prof.