Javna nabava i natječaji / 7. veljače 2020.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120/16) te članku 8. Pravila o provedbi postupka jednostavne nabave u Agenciji za odgoj i obrazovanje upućuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika Škole stvaralaštva “Novigradsko proljeće”.

 

Rok za dostavu ponuda je 17. veljače 2020. do 10:00 sati

Poziv na dostavu ponuda (PDF:107 kb)

Prilog 1. Tehnička specifikacija (DOC: 120 kb)

Prilog 2. Upute o sadržaju ponude (DOC: 50 kb)

Prilog 3. Troškovnik (XLS:12. 59 kb)