Objave / 5. srpnja 2023.

Erasmus+ program: Poziv za pojedinačnu mobilnost zaposlenika AZOO i zajedničku mobilnost zaposlenika AZOO i voditelja ŽSV u svrhu učenja kroz aktivnosti praćenja rada

Na osnovu Erasmus+ akreditacije (2021-1-HR01-KA120-SCH-000047217) i sklopljenog ugovora (2022-1-HR01-KA121-SCH-000058797) s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije, Agencija za odgoj i obrazovanje objavljuje Poziv za pojedinačnu mobilnost zaposlenika koordinatora (AZOO) i zajedničku mobilnost zaposlenika koordinatora (AZOO) i zaposlenika članova konzorcija (voditelji ŽSV u školama partnerima članovima konzorcija) u svrhu učenja kroz aktivnosti praćenja rada u svrhu ostvarivanja planiranih strateških ciljeva u okviru Erasmus+ akreditacije u programskom razdoblju 2022./2023.

Agenciji za odgoj i obrazovanje je 2022. godine dodijeljena Erasmus+ akreditacija u području općeg odgoja i obrazovanja na osnovu koje je omogućeno sudjelovanje zaposlenika Agencije za odgoj i obrazovanje i članova konzorcija u Erasmus+ programu.

Uvjet za mobilnost zaposlenika koordinatora konzorcija u svrhu učenja kroz aktivnost praćenja rada (KKA2) jest da sudjeluju u pripremi, organizaciji i provedbi stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja te obavljanju poslova iz djelatnosti koordinatora konzorcija. Aktivnosti koje se realiziraju trebaju pridonositi poboljšanju vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta, rad  prema  modelu  Job shadowing  tj.  praćenje  rada kolega u inozemnoj ustanovi pri obavljanju njihovih stručnih poslova.

Za aktivnost zajedničke mobilnosti zaposlenika koordinatora i zaposlenika članova konzorcija u svrhu učenja kroz aktivnost praćenja rada (CKA2) u programskim zemljama, odnosno u odgovarajućim inozemnim ustanovama mogu se prijaviti zaposlenici osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova koji su imenovani voditeljima županijskih stručnih vijeća na mandatno razdoblje od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2024. godine uz izjavu nadležnog savjetnika/višeg savjetnika AZOO-a o pristanku na zajedničku mobilnost.

U nastavku objavljujemo Poziv i potrebne obrasce za prijavu. Rok za prijavu mobilnosti je 1. rujna 2023. godine.

Poziv (KKA2)

(zip: 1,26 MB)

Preuzmi

Poziv (CKA2)

(zip: 1,56 MB)

Preuzmi