Objave / 27. kolovoza 2019.

Usavršavanje učitelja tehničke kulture o uvođenju novog kurikula

Stručna radna skupina Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu kurikula nastavnog predmeta Tehnička kultura organizirala je od 26. do 30. kolovoza 2019. godine u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici stručno usavršavanje učitelja tehničke kulture.

Petodnevno stručno usavršavanje o uvođenju novog kurikula Tehničke kulture u sve 6. razrede osnovnih škola organizirala je Hrvatska zajednica tehničke kulture u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na skupu i u radionicama kao podrška sudjeluje i troje viših savjetnika za tehničku kulturu Agencije za odgoj i obrazovanje, Viktorija Vranešić, prof., Žarko Bošnjak, prof. i Eugen Ban, prof. Sudionike stručnog usavršavanja u uvodnom dijelu održanom u ponedjeljak pozdravila je ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać te se obratila okupljenim učiteljima.

Teme stručnog usavršavanja su: planiranje, pripremanje, organizacija, realizacija, vrednovanje, međupredmetne teme i okviri. Ovo je treće stručno usavršavanje koje organizira Hrvatska zajednica tehničke kulture u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i stručnom radnom skupinom sa svrhom potpore uvođenja „Škole za život“.