Objave / 11. prosinca 2023.

Upute za rad u aplikaciji natjecanja.azoo.hr

Aplikacija natjecanja.azoo.hr služi za evidenciju uspjeha učenika i njihovih mentora koji su sudjelovali na svim razinama natjecanja i smotri.

Pristup aplikaciji imaju samo osobe kojima su dane ovlasti za rad u aplikaciji. Ovlasti za rad daje CARNet i Agencija za odgoj i obrazovanje. CARNet daje ovlasti nastavnicima osnovnih i srednjih škola koje su imenovali njihovi ravnatelji/ice, a Agencija za odgoj i obrazovanje ovlasti daje predsjednicima županijskih povjerenstava i predsjednicima državnih povjerenstava. Svaki je ravnatelj dužan napisati Odluku o imenovanju odgovorne osobe za rad u aplikaciji (ime i prezime, OIB te mail adresa s domene skole.hr) i poslati CARNetu na helpdesk.

Bez obzira na razine natjecanja ili smotre, sve su škole dužne svoje učenike prvo prijaviti na školskoj razini. Nakon održane školske razine natjecanja ili smotre, predsjednik županijskog povjerenstva, nakon što su određeni bodovni pragovi povlači učenike na višu razinu, isti postupak čini i predsjednik državnog povjerenstva za državnu razinu.

Upute za rad u aplikaciji natjecanja.azoo.hr

(pdf: 732,17 KB)

Preuzmi