Stručni skupovi / 7. svibnja 2013.

Modul 8: Gruppenarbeit und innere Differenzierung / Rad u skupinma i diferencirana nastava

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni, modularni

Namjena: Prema pozivu. Učitelji i nastavnici njemačkoga jezika svih županija na temelju prijave i odabira na početku ciklusa, koji su se obvezali da će tijekom dvije godine pratiti program od 8 modula.

Mjesto održavanja: Goethe-Instituta Kroatien, Avenija Vukovar 64, Zagreb

Broj polaznika: 26

Rok prijave: do 26. lipnja 2013. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: Dr. Annegret Schmidjell

Ciljevi: Sudionici će

  • znati definirati ulogu nastavnika pri radu u skupinama i ponašati se u skladu s time
  • znati primijeniti različite metode autonomnoga učenja
  • znati pripremiti, provesti i vrednovati rad u skupinama
  • znati jezično oblikovati upute za rad
  • znati procijeniti različite čimbenike koji utječu na diferenciranost u nastavi

Oblici rada: Predavanja i radionice, frontalni, skupni, individualni i rad u paru

Vrednovanje: Zajednička potvrda AZOO-a i Goethe-Instituta Kroatien; zajednička završna potvrda AZOO-a, Goethe-Instituta Kroatien i Sveučilišta u Kasselu

Napomena: Projekt Dopisnoga studija IV. / Fernstudienprojekt IV., 2011. – 2013., 8 modula Projekt suradnje Agencije za odgoj i obrazovanje s Goethe Institutom Kroatien, centralom Goethe-Instituta u Münchenu i Sveučilištem u Kasselu na temelju trilateralnoga međunarodnog ugovora. Sudionici nakon svakoga modula polažu pisani ispit Sveučilišta u Kasselu i Goethe-Instituta München. Na kraju ciklusa i uspješno položenih ispita dobivaju međunarodno priznati certifikat Goethe-Instituta München, Sveučilišta u Kasselu i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Voditelji:

Ursula Kreher, Goethe-Institut Kroatien, Avenija Vukovar 64, Zagreb
Dr. sc. Ana Crkvenčić, prof., AZOO
01/2785-102; http:// www.azoo.hr