Stručni skupovi / 7. svibnja 2013.

Zemljoznanstvo – Digitalni mediji – Planiranje nastave i ciljevi učenja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, trodnevni, modularni

Namjena: Prema pozivu. Učitelji njemačkoga jezika Zagrebačke županije i Grada Zagreba koji su se obvezali pratiti program projekta tijekom jedne godine.

Mjesto održavanja: Osnovna škola Trnsko, Trnsko 25, Zagreb

Broj polaznika: 16

Rok prijave: do 15. kolovoza 2013. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu.

Predavači: Lidija Benković, prof., Dragana Jurilj Prgomet, prof., dr. sc. Ana Crkvenčić

Ciljevi: Sudionici će

  • znati sigurno i kompetentno primjenjivati deklarativno i proceduralno jezično znanje
  • znati sigurno i kompetentno primjenjivati digitalne medije
  • primijeniti teorijska i praktična znanja iz područja glotodidaktike i metodike njemačkoga kao stranoga jezika
  • znati razvijati jezične vještine kod učenika
  • znati primijeniti različite metode radi učinkovita poučavanja
  • kritički procijeniti vlastiti proces učenja te način poučavanja
  • znati odabrati nastavni materijal
  • znati izraditi vlastiti nastavni materijal

Oblici rada: Predavanja i radionice, frontalni, skupni, individualni i rad u paru

Vrednovanje: Zajednička završna potvrda AZOO-a i Goethe-Instituta Kroatien

Napomena: Projekt RALF 2013. (Regionale Arbeitsgruppen für Lehrerfortbildung / Regionalne radne skupine za stručno usavršavanje učitelja) Projekt Agencije za odgoj i obrazovanje i Goethe-Instituta Kroatien na temelju Sporazuma o suradnji, Dodatak VIII. Projekt se ostvaruje u nenastavne dane kroz 6 cjelina i 200 sati (siječanj – studeni/prosinac 2013.).

Voditelji:

Ursula Kreher, Ralf Klötzke, Goethe-Institut Kroatien, Avenija Vukovar 64, Zagreb
Dr. sc. Ana Crkvenčić, prof., AZOO
01/2785-102; http:// www.azoo.hr