Stručni ispiti / 31. siječnja 2022.

Usmeni dio stručnog ispiti za pripravnike: solfeggio, klavir, harmonika, tambura, violina, viola i klarinet u Zagrebu, zimski rok 2022.