Stručni ispiti / 6. listopada 2021.

Usmeni dio stručnog ispita za pripravnike plesnih škola u Zagrebu, jesenski rok 2021.