Stručni ispiti / 25. veljače 2019.

Upute i materijali sa stručnog skupa za pripravnike kemije, siječanj 2019.