Stručni ispiti / 29. listopada 2021.

Stručni spiti za pripravnike u predškolskim ustanovama u Rijeci – studeni 2021.