Stručni ispiti / 30. kolovoza 2021.

Stručni spiti za pripravnike u predškolskim ustanovama u Rijeci – rujan 2021.